فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

جزوه آموزشی انقلاب اسلامی و ریشه های آن

جزوه آموزشی انقلاب اسلامی و ریشه های آن

قیمت : 5,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات انقلاب اسلامی

مجموعه سوالات انقلاب اسلامی

قیمت : 6,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی400 نکته و پرسش انقلاب اسلامی

جزوه آموزشی400 نکته و پرسش انقلاب اسلامی این جزوه آموزشی ارزشمند مشتمل بر 30 صفحه است و دارای 400 سوال و پاسخ است. این فایل مربوط به واحد علمی کاربردی و مناسب دانشجویان کارشناسی رشته های فنی و مهندسی است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل