فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

جزوه آموزشی انجماد فلزات

جزوه آموزشی انجماد فلزات این فایل موجز و فشرده مبحث انجماد فلزات را مورد بررسی قرار می دهد. در واقع به دليل تأثير مستقيم فرآيند انجماد روي خواص مكانيكي و فيزيكي فلزات و آلياژها ، بررسي نحوة انجماد فلزات و آلياژها بسيار مهم به نظر مي رسد. در اين جزوه تنها سعي مي شود كه موارد مهم و ضروري مبحث انجماد م

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل