فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

بررسی انواع لوله,جنس لوله, خوردگی لوله

بررسی انواع لوله,جنس لوله, خوردگی لوله

قیمت : 6,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی فرايند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

جزوه آموزشی فرايند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی دینامیک سازه ها

جزوه آموزشی دینامیک سازه ها

قیمت : 6,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی تحلیل استاتیک

اسلاید آموزشی تحلیل استاتیک

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فرآیند تولید قوطی های 3 تکه

جزوه فرآیند تولید قوطی های 3 تکه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه بررسی انواع لوله- جنس لوله- خوردگی لوله

پروژه بررسی انواع لوله- جنس لوله- خوردگی لوله

قیمت : 5,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طراحی یک سردخانه 35000 نفری در نیریز

پروژه طراحی یک سردخانه 35000 نفری در نیریز

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی هیدرولیک

جزوه آموزشی هیدرولیک

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی نیروگاه های بادی

اسلاید آموزشی نیروگاه های بادی

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی