فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

جزوه آموزشی ماشین های بسته بندی در صنایع غذایی

جزوه آموزشی ماشین های بسته بندی در صنایع غذایی این جزوه مفید و فشرده، مناسب دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مراحل تولید قند

جزوه آموزشی مراحل تولید قند این جزوه مناسب دانشجویان کارشناسی رشته صنایع غذایی است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه دانشجویی فلزات سنگین

پروژه دانشجویی فلزات سنگین این پروژه دانشجویی مناسب دانشجویان کارشناسی رشته صنایع غذایی است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه تولید الکل خرما

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه تولید الکل خرما این پروژه تحت نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان در سال 1387 تهیه و تدوین شده است. پروژه مزبور ضمن معرفی محصول الکل ،خواص وکاربرده های آن در سطح دنیا و همچنین تاریخچه آن در ایران، بخش مالی طرح برای تولید این محصول را برای سرمایه گذاری علاقمند

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل