فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

ایبوک Kanban made simple: Demystifying and Applying Toyo

ایبوک Kanban made simple: Demystifying and Applying Toyo

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی برنامه ریزی محصول نهایی (MPS)

اسلاید آموزشی برنامه ریزی محصول نهایی (MPS)

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه الگوهای بلوغ و تکامل مدیریت پروژه

مقایسه الگوهای بلوغ و تکامل مدیریت پروژه

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی ارزیابی طرح های صنعتی، مطالعات اقتصادی و فنی

اسلاید آموزشی ارزیابی طرح های صنعتی، مطالعات اقتصادی و فنی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی تولید ناب

اسلاید آموزشی تولید ناب

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی پژوهش عملیاتی 1 دانشگاه MIT

جزوه آموزشی پژوهش عملیاتی 1 دانشگاه MIT

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

قیمت : 6,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول،مفهوم و مزایای ERP

جزوه آموزشی اصول،مفهوم و مزایای ERP

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار MSproject

نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار MSproject

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی