فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

نحوه نگارش مقالات علمی

نحوه نگارش مقالات علمی این فایل مشتمل بر مقاله اصلی نحوه نگارش مقاله علمی(Writing a research paper) نوشته Jaan Mikk ازیکی از دانشگاه های لیتوانی به همراه متن ترجمه است که توسط آقایان روحانی،جاسمیان و ملایی تدوین و انجام شده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل