فایل های دسته بندی عمومی و آزاد - صفحه 1

مطالعات امكان سنجي تولید اسپری حشره کش

مطالعات امكان سنجي تولید اسپری حشره کش

قیمت : 5,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه نگارش مقالات علمی

نحوه نگارش مقالات علمی

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در اداره بهزیستی شهرستان دزفول

گزارش کارآموزی در اداره بهزیستی شهرستان دزفول

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات امكان سنجي مقدماتی تولید پودر تخم مرغ

مطالعات امكان سنجي مقدماتی تولید پودر تخم مرغ

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

مطالعه مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست هاي منابع انساني دكتر رسولي(مربوط به انتشارات پيام نور)

مجموعه تست هاي منابع انساني دكتر رسولي(مربوط به انتشارات پيام نور)

قیمت : 7,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل