فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

ایبوک Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves

ایبوک Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves

قیمت : 6,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک The Quantum Mechanics Solver

ایبوک The Quantum Mechanics Solver

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی فیزیک پایه 1 (مکانیک)

جزوه آموزشی فیزیک پایه 1 (مکانیک)

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی طیف سنج جرمی

اسلاید آموزشی طیف سنج جرمی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی الکترومغناطیس

جزوه آموزشی الکترومغناطیس

قیمت : 5,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی فیزیک پایه 2

جزوه آموزشی فیزیک پایه 2

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل