فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک صلاحیت جهانی

ایبوک صلاحیت جهانی

قیمت : 6,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید بررسی تطبیقی مجالس و پارلمانهای کشورهای مختلف

اسلاید بررسی تطبیقی مجالس و پارلمانهای کشورهای مختلف

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم‌

ایبوک ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم‌

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه دیپلماسی رسانه ای

پروژه دیپلماسی رسانه ای

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب تحول در نظریه های بین المللی

خلاصه کتاب تحول در نظریه های بین المللی کتاب تحول در نظریه های بین المللی یکی از کتب پرطرفدار علوم سیاسی و روابط بین الملل است که فایل خلاصه بارگذاری شده 128 صفحه ای در این سایت، مطالب مهم و حایز اهمیت این کتاب را درخود جای داده است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل