فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

برنامه ريزی شهری و راهبردهای توسعه شهر

برنامه ريزی شهری و راهبردهای توسعه شهر این پروژه 87 صفحه ای با عنوان لاتین City Development Strategy برای علاقمندان، محققان و دانشجویان رشته های جغرافیا، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط می تواند مفیدالفایده باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل